Ja, de (meeste) tenten kunnen gekoppeld met elkaar zodat je de gewenste oppervlakte kan overkappen. Wij verhuren ook regengoten die tussen de tenten geplaatst kunnen worden.

 

Leave a comment